Öppen studio – Räng Sand Keramik

Vad är öppen studio

Öppen studio innebär att du får tillgång till keramikstudion under eget ansvar. Detta är för dig som har viss erfarenhet av att arbeta med keramik och därmed är självgående. Ibland kommer du vara själv i studion och ibland kommer du få möjlighet att utöva din hobby i sällskap med andra. För att anmäla ditt intresse för Öppen Studio skicka mail till kontakt@rangsandkeramik.se

Hyllplatser

Du får en egen hylla (120 cm lång och 30 cm djup) där du ställer dina föremål och även kan förvara den lera du får över och vill använda vid nästa tillfälle.

I ugnsrummet finns det märkta hyllplatser där man placerar det som man vill få antingen skröjbränt eller glasyrbränt. Glöm inte att märka dina föremål i botten.

Ugnsbränningar

Jag försöker kommunicera via sms om planerade skröj och glasyrbränningar, och även när de har utförts, så att du vet när det är läge att komma och glasera eller hämta upp färdiga föremål.

Öppettider

Vardagar 9-21

Lör/Sön 10-19

Övriga röda dagar – stängt

När kan man inte komma till öppen studio

Det går kurser emellanåt i studion, och då är det inte möjligt att komma dit och arbeta. Ge gärna utrymme ca 15-20 minuter efter en avslutad kurs för att städningen ska hinna bli klar. Du ansvarar själv för att hålla koll på när en kurs pågår – scheman för de olika kurserna finns på hemsidan rangsandkeramik.se.

Ska man föranmäla sig för öppen studio?

Nej man föranmäler sig inte, utan dyker bara upp och släpper in sig själv i studion.

Priser/Betalning

100 kr per timme med ett tak (maxkostnad) på 1200 kr per kalendermånad, vilket innebär att även om du arbetar i studion 25 timmar en månad så kommer du inte behöva betala mer än 1200 kr för den tiden. +50 kr per kg lera. Det finns ett papper i studion där du skriver upp både hur många timmar du varit där och hur många kg lera du tagit. Jag sammanställer i efterhand och informerar hur mycket du ska betala. Betalning görs via Swish. Priserna är inkl moms. Om du önskar bli fakturerad till företag och betala via BG så går det att lösa.

Vad ingår

Tillgång i studion inkl drejskivor, verktyg, mm. Glasyrer och ugnsbränningar ingår i de 50 kr man betalar per kg lera.

Att tänka på/eget ansvar i studion

Ingen lera i avloppet – använd den stora svarta plastbaljan för att skölja av all lera, verktyg, mm.

Överbliven Glasyr – det finns en 25-liters hink märkt ”glasyrvatten” där all överbliven glasyr hälls ut och där du tvättar av verktyg som det finns glasyrrester på. OBS –  glasyr i sin råa form är farligt för miljön och får inte hamna i avloppet.

Städa efter dig – glöm inte att kolla både vägg och golv efter stänk och spill. Använd våtmopp för att städa av golvytan om det behövs.

Kan man ta med en gäst till studion?

Ja, det går bra. Kanske har du en vän som skulle vilja testa keramik. Det är du som ansvarar för gästen när ni är i studion, vilket är extra viktigt om det är en gäst som inte har så mycket vana av keramik. På pappret där man skriver upp antal timmar & kg lera skriver du upp gästens namn på en egen rad, med en notis om att det är din gäst. Du kommer sedan att debiteras för gästens timmar och lera. Dvs ni gör upp sinsemellan.

Parkering

Om du kommer med bil så är det viktigt att du inte parkerar längs med gatan på Ängsvägen. Ställ dig antingen på garageuppfarten där det finns plats för 2 bilar, eller om det är fullt där så parkera på den gräsbeklädda större ytan på vänster sida i början av Ängsvägen. Parkeringsförbud råder längs med gatan.

Kan man ta med egen lera eller föremål för bränning till studion?

Nej, man får inte ta med lera eller keramik för bränning, till studion. Lera av fel typ kan orsaka stor skada på ugnen.